ୱାସିମ୍ ଆକ୍ରାମ କହିଲେ ଏହି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଜେନେରେସନ୍ ମୋତେ ଏବେବି ମ୍ୟାଚ୍-ଫିକ୍ସର୍ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି

ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ୱାସିମ ଆକ୍ରାମ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପେସର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ବଲକୁ ବାମ, ଡାହାଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ବଲ୍ ଓଲଟା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ବାମହାତୀ ସମୁଦ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା | ତେବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆକ୍ରାମଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବିଷୟରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥଲେ। ୱାଇଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆକ୍ରାମ ପୁଣିଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ତାଙ୍କୁ କିପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସର୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି | ସେ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

“ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ଏକାଦଶ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋର ନାମ ପପ୍ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ, ଏହି ପିଢ଼ି, ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପିଢ଼ି, ସେମାନେ ଏକ। କିଏ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଠାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ‘ଓ ,, ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସର୍’, ଏହା କ’ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକ୍ରାମ କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚର୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 1996 ମ୍ୟାଚ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏବଂ 1996 ବିଶ୍ୱକପ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଭାରତରୁ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିଷୟରେ ଆକ୍ରାମଙ୍କ ଗୁଜବ ଥିଲା। ୱାସିମ ଆକ୍ରାମ 104 ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି 414 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ସେ 356 ଟି ଦିନିକିଆରେ 502 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.