ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବା ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଅଟେ. ଜାଣନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ନାହିଁତ

ପ୍ରାୟତ  ଜିନିଷ ଯାହା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ କରନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ଦେଖୁ, ଯାହା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭୟ ହେତୁ ଆଖି ଖୋଲିଯାଏ | କିମ୍ବା ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ଶୁଭ କି ଶୁଭ ନୁହେଁ ମନରେ ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ଆସେ | ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖନ୍ତି | ସ୍ୱପ୍ନବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପର ଅର୍ଥ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇପାରେ |

ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନେକ ସାପ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଅଶୁଭ ଅଟେ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଅନ୍ୟ ପଟେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖୁଛ, ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ନର୍ଭସ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ କିଛି ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ | ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ |

ସ୍ୱପ୍ନର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବା ଶୁଭ କିମ୍ବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ କିପରି ସାପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ କାମୁଡ଼େ, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହିପରି କିଛି ଦେଖୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ମୃତ ସାପକୁ ଦେଖୁଛ, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ରାହୁ ଦୋଶାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି |

ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପର ଦାନ୍ତ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ | ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହିପରି କିଛି ଦେଖୁଛ, ତେବେ ତୁମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରେ | ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପର ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସୂଚାଇଥାଏ | ଏକାସାଙ୍ଗରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଏବଂ ମୁଙ୍ଗୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ କୋର୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି |

ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ଧଳା କିମ୍ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସାପ ଦେଖାଯାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି | ଅନ୍ୟ ପଟେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ସାପ ଦେଖୁଛ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ପିଟ୍ରା ଦୋସ୍ ଥାଇପାରେ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ସାପ ବିଲକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ | ଯଦି ସାପ ତାର ହୁଡ୍ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବ |

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଅନୁମାନ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ | ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଜରୁରୀ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ | କୌଣସି ସୂଚନା କିମ୍ବା ଧାରଣା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.