ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ର ଋତୁ Great Indian Festival ରେ ଆସୁଛି ବଡ ଅଫର ମିଳିବ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଜିନିଷ . ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଖବର

ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆମାଜନ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ 2022 ବିକ୍ରୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆମାଜନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ।ଏହି ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ଆମାଜନ SBI କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 10 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ରୟ ଉପରେ 10 ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ | ବିକ୍ରୟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ହେଉଥିବାରୁ ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ iQoo ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବହୁତ ବଡ ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଲଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମାଜନରେ ଲାଇଭ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବିକ୍ରୟ 2022 କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି |

ସାଧାରଣତ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ 2022 ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ | ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ 2022 ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ୱାନପ୍ଲସ୍, ସାମସଙ୍ଗ, ଜିଆଓମି, ଏବଂ ଆଇକ୍ୟୁ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ଉପରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଆଶା କରିପାରନ୍ତି |ଆମାଜନ ହା ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି ଯେ ରେଡମି 11 ପ୍ରାଇମ 5 ଜି, iQoo Z6 ଲାଇଟ୍ 5 ଜି, ଆଇଫୋନ୍ 14 ସିରିଜ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ | ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରବାର ସହିତ ଏହି ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇପାରିବେ |

ଆମାଜନ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ କ୍ରେତାମାନେ ଲାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ହେଡଫୋନ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଉପରେ 75 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ | ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମାଜନ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବିକ୍ରୟ 2022 ସମୟରେ ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ନୂତନ ଅଫର୍ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଉଦଘାଟନ ଦିନ କାରବାର |ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଦେଶରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବିକ୍ରୟ 2022 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଡିଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି | କାରବାର ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ କାରବାର ଉପରେ ଡେବିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 10 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ | ଏହି କାରବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଇଭ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ |

ଏହି ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ | ଅଫରଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆମାଜନ୍ ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |ଆମାଜନ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ କ୍ରେତାମାନେ ଲାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ହେଡଫୋନ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଉପରେ 75 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ | ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମାଜନ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବିକ୍ରୟ 2022 ସମୟରେ ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ନୂତନ ଅଫର୍ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଉଦଘାଟନ ଦିନ କାରବାର |ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଦେଶରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବିକ୍ରୟ 2022 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଡିଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି | କାରବାର ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ କାରବାର ଉପରେ ଡେବିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 10 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ | ଏହି କାରବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଇଭ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ |ଏହି ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ | ଅଫରଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆମାଜନ୍ ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.