ଯଦି ଆମ ନିଜର ମଣିଷ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହିସବୁ ସଂକେତ

ଏହା ଜାଣିବା ସର୍ବଦା ଭଲ ଲାଗେ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି | ଏବଂ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ତେବେ ତୁମର ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ କୌଣସି ସୀମା ଜାଣି ନଥାନ୍ତା |ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା କର ଯଦି ତୁମର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଜାଣି ପାରିବ ଅନ୍ୟମାନେ କ’ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି | ତାହା ଉତ୍ସାହଜନକ ନୁହେଁ! ଆମ ଶରୀର ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସଙ୍କେତ ନିର୍ଗତ କରେ, ଏବଂ ଆମକୁ କେବଳ ତାହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ |

25 ମାନସିକ ସଙ୍କେତ କେହି ଜଣେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି

1. ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବନା

ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି – ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସଖୁସିରେ ହସୁଛନ୍ତି – ଏବଂ ଏହାର ମଝିରେ, ଆପଣ ଦୁଖର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ | ଆପଣ ବୋଧହୁଏ କାହାର ମନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ |ଆଖିରେ ହଠାତ୍ କୁଞ୍ଚିବା କିମ୍ବା ଟାଣିବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ କାହାର ମନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି | ସେହି ଶକ୍ତି ଆଖିର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗତିବିଧିରେ ଅନୁବାଦିତ ହୁଏ | ଯଦିଓ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଖି ରୋଗ ବା ଆଲର୍ଜି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ |

2. ଆଖିରେ ହଠାତ୍ କୁଞ୍ଚିବା

ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଖି କୁଞ୍ଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସକରାତ୍ମକ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବାସ କରେ, ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ .ରୁପ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାହାଣ ଆଖିର ଟୁଇଚ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ବାମ ଆଖି, ତେବେ ଅନ୍ୟର ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ |

3. ଧଳା ପୋଷାକ ଚିହ୍ନ

ଏକ ଧଳା ପୋଷାକ ହେଉଛି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତୀକ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଧଳା ପୋଷାକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି | ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏକ ଧଳା ପୋଷାକ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ତୁମର ଦୂତ ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି |

4. ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ

ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାୟତ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛ, ବୋଧହୁଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ବିଷୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି | ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ପତ୍ରିକାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ କରିପାରିବ | ତୁମର ମନରୁ ପଛକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଲେଖ | ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରେ

5. ରୁମ ଟାଙ୍କୁରୀ ଉଠିବା (ଘୁସ ବମ)

ଘୁସ ବମ  ପାଇବା ହେଉଛି ଏକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ ଆପଣ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି | ଯେତିକି ଶାରୀରିକ, ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ଅଛି | ବେଳେବେଳେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘୁସ ବମ  ପାଇଥାଉ; ସେଗୁଡିକ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ଖବର, କିମ୍ବା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଗର ହୋଇପାରେ | ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଘୁସ ବମ ପାଇବ, ତୁମେ ବୋଧହୁଏ କାହାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ |

6. ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ

ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାଶୁଣା | ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିରେ, ସେମାନେ ଶକ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି | ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଟେଲିପ୍ୟାଥିକ ସଂଯୋଗକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ | ଏହା ଏକ ମାନସିକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି |

7. ହଠାତ୍ ଛିଙ୍କିବା

ଅନେକ ଲୋକ ଲଗାଇଥିବା ଏକ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନୀଳରୁ ବାହାରିବା | ଏହା ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ ଯେ ତୁମେ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବସା ବାନ୍ଧୁଛ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛ | ଅବଶ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେପରିକି ଆଲର୍ଜି, ଆପଣ ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ରିହାତି କରିପାରିବେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.