ଏହି ନାମ ଥିବା ଝିଅମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପର୍ଣ . ଜୀବନ ସାଥି ରୂପେ ବାଛନ୍ତୁ ଏହି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି | ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର | ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଏ | ଆଜି ଏଠାରେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ସେ ଜଣେ ଭଲ ବୋହୂ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି | ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |

ଏହି ନାମ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସହିତ ସମର୍ପିତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଆଣନ୍ତି |

ଅକ୍ଷର D ନାମର ଝିଅମାନେ: ଏହି ନାମ ଥିବା ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଜୋଭିଆଲ୍ | ସେ ନିଜ କଥାରେ କାହାର ହୃଦୟ ଜିତେ | ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟନ୍ତି | କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ | ସେମାନେ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ | ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ |

V ଅକ୍ଷର ନାମର ଝିଅମାନେ: ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି | ସେମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି | ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି କୌଣସି  ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ |

P ଅକ୍ଷରର ନାମ ଥିବା ନାମର ଝିଅମାନେ: ଯେଉଁ  ଝିଅମାନେଙ୍କର ନାମ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ | ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସବୁଆଡେ ପୁରସ୍କାର ଆଣିଥାଏ | ସେମାନେ ସମାଜରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି | ସେମାନେ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ

ଅକ୍ଷର N ର ନାମ ଝିଅମାନେ: ଏହି ରାଶିର ଝିଅମାନେ ଏକ ଜୋଭିଆଲ୍ ପ୍ରକୃତି | ସେମାନେ ସବୁଠାରେ ସୁଖ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ | ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ | ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଦାପି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ନାହିଁ | ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଦୃଢ ଅଟନ୍ତି | ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.